Bota eta botatzeko xiringa

Bota eta botatzeko xiringa